Przejdź do treści

Cele Fundacji

Żyjemy dziś szybko, dużo szybciej niż kiedyś i wciąż przyspieszamy. Realizujemy marzenia, podejmujemy wyzwania, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Jesteśmy liderami, wyznaczamy kierunki, budujemy zespoły, łączymy ludzi, wiedzę, umiejętności, doświadczenie i pasję…

Nie jesteśmy sami… pracujemy, tworzymy i zdobywamy razem…

Chcemy jak najdłużej pracować w zdrowiu i pełni sił, a jeśli zachorujemy, wymagamy, aby być szybko, nowocześnie i skutecznie leczonymi. Boimy się zawału, udaru, a może się nie boimy, bo nie mamy czasu pomyśleć o sercu w pośpiechu codziennego dnia.

Fundacja Prosto z Serca chce to zrobić, pomyśleć za Nas i wspierać rozwój ludzi, związanych na co dzień z profilaktyką i leczeniem chorób serca, naczyń i mózgu, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, naukowców szukających
nadziei na lepsze jutro…

Szanowni Państwo!

Fundacja Prosto z Serca powstała w Opolu, w listopadzie 2018 roku, z inicjatywy środowiska akademicko-lekarskiego, związanego z Kierunkiem Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego. Członkami założycielami fundacji są: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak – prorektor Uniwersytetu Opolskiego ds. Zarządzania i Rozwoju, dr hab.  Marek Gierlotka, prof. UO – Kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dr hab. Beata Łabuz-Roszak – Kierownik Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu, dr n. med. Piotr Feusette – Zastępca Kierownika Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu oraz Pan Andrzej Balcerek – w latach 1991-2015 prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZCW Górażdże S.A.

Fundacja Prosto z Serca chce w możliwie najszerszym zakresie wspomagać walkę z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pomimo znacznego rozwoju medycyny, choroby układu krążenia stanowią nadal przyczynę większości zgonów w populacji naszego kraju. Nie inaczej jest w naszym regionie. Na choroby układu krążenia choruje co raz więcej Opolan. Coraz młodsi mieszkańcy Opolszczyzny doznają udaru mózgu i zawału serca. Tylko walka z wszystkimi czynnikami ryzyka miażdżycy, głównej przyczyny chorób sercowo-naczyniowych, na wszystkich możliwych polach, pozwoli w przyszłości ograniczyć rozprzestrzenienie się chorób układu krążenia. A mówiąc prościej pozwoli na to, aby Opolanie żyli dłużej w lepszym komforcie życia. Aby osiągnąć ten cel potrzeba stworzenia prozdrowotnej koalicji na rzecz zdrowia Opolszczyzny, złożonej z lekarzy, naukowców, ludzi businessu i wszystkich tych, którym zdrowie mieszkańców naszego regionu leży na sercu.

Fundacja Prosto z Serca pragnie realizować swoje cele poprzez:

  • Szerzenie prozdrowotnej wiedzy wśród możliwie szerokiego grona odbiorców
    ten, który wie najwięcej, żyje najdłużej
  • Prowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych
  • Informowanie społeczeństwa o współczesnych metodach leczenia zawału serca i udaru mózgu
  • Pomoc merytoryczną i finansową w realizacji badań naukowych w zakresie kardiologii i neurologii
  • Umożliwienie młodym lekarzom rozwoju zawodowego poprzez staże w renomowanych ośrodkach kardiologicznych i neurologicznych w kraju i za granicą

Fundacja pragnie otworzyć przestrzeń dla wspólnych działań, integrować idee i pomysły, ludzi, narzędzia i środki dla rozwoju profilaktyki i medycyny sercowo-naczyniowej.
Tak prosto z serca…

W imieniu fundacji Prosto z Serca zwracam się z uprzejmą prośbą o wsparcie naszych działań.

ING Bank Śląski SA    54 1050 1504 1000 0090 3178 5307

Skip to content