Przejdź do treści

Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej. Kurs praktyczny- ETAP II

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego

Jesteśmy w trakcie realizacji II etapu kursu diagnostyki USG narządów jamy brzusznej o intensywnym charakterze (40 godzin, 5 dni zajęciowych w grupach max. 5-osobowych – anatomia oraz fizjologia narządowa, patofizjologia, technika badania, triki, obrazy prawidłowe i patologiczne) nastawionego na część praktyczną, podczas której uczestnicy będą badać pacjentów pod okiem lekarzy konsultantów. Szkolenie praktyczne prowadzone przez zespół ekspertów odbywać się będzie w formie stacjonarnej w małych grupach Uczestników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa
epidemiologicznego. Bloki tematyczne dotyczące badania poszczególnych narządów oraz
ich najczęstszych patologii obejmować będą i pozwolą na zdobycie kompetencji w zakresie:
Bloki tematyczne – zdobyte kompetencje:

  1. Poznanie zasad fizyki i właściwości ultradźwięków oraz działania aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem jego najważniejszych funkcji; rodzajów głowic, projekcji i metod obrazowania, sposób wykonania pomiarów.
  2. Poznanie diagnostyki chorób miąższu wątroby i dróg żółciowych (anatomia i topografia wątroby i dróg żółciowych, zmiany ogniskowe, torbiele, obrazowanie naczyń tętniczych i żylnych wątroby; Wybrane patologie wątroby i dróg żółciowych – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak m.in. ostre zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby – studium przypadków).
  3. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej chorób śledziony i trzustki (anatomia i topografia trzustki, śledziony i wybranych naczyń – aorty brzusznej, żyły głównej dolnej, naczyń nerkowych, krezkowych, śledzionowych, pnia trzewnego i jego odgałęzień; Metody prawidłowego badania ultrasonograficznego trzustki, śledziony i aorty; Wybrane patologie trzustki, śledziony i aorty brzusznej – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak zapalenie trzustki, torbiele, tętniak aorty brzusznej i tętnic
  1. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej nerek i pęcherza moczowego (anatomia i topografia nerek, pęcherza moczowego i prostaty; Obrazowanie unaczynienia nerkowego, wybrane patologie układu moczowego – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak: nowotwory złośliwe i łagodne układu moczowego, torbiel prosta i złożona nerki, kamica układu moczowego – studium przypadków).
  2. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej żołądka i jelit oraz diagnostyki ultrasonograficznej ostrego brzucha (nadciśnienie wrotne, USG dużych naczyń jamy brzusznej, zmiany ściany jelit, rozpoznawanie zmian pourazowych; Wybrane patologie i metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich – studium przypadków).
Skip to content