Przejdź do treści

Misja

Fundacja Prosto z serca

Żyjemy dziś szybko, dużo szybciej niż kiedyś i wciąż przyspieszamy. Realizujemy marzenia, podejmujemy wyzwania, nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Jesteśmy liderami, wyznaczamy kierunki, budujemy zespoły, łączymy ludzi, wiedzę, umiejętności, doświadczenie i pasję…

Nie jesteśmy sami… pracujemy, tworzymy i zdobywamy razem…

Chcemy jak najdłużej pracować w zdrowiu i pełni sił, a jeśli zachorujemy, wymagamy, aby być szybko, nowocześnie i skutecznie leczonymi. Boimy się zawału, udaru, a może się nie boimy, bo nie mamy czasu pomyśleć o sercu w pośpiechu codziennego dnia.

Fundacja Prosto z Serca chce to zrobić, pomyśleć za Nas i wspierać rozwój ludzi, związanych na co dzień z profilaktyką i leczeniem chorób serca, naczyń i mózgu, lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, naukowców szukających
nadziei na lepsze jutro…

Szanowni państwo!

Fundacja Prosto z Serca powstała w Opolu w listopadzie 2018 r., z inicjatywy środowiska akademicko-lekarskiego, związanego z Kierunkiem Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami założycielami fundacji są: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak, wieloletnia prorektor Uniwersytetu Opolskiego, współtwórca medycyny na UO, dr hab. Marek Gierlotka, prof. UO – kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dr n. med. Piotr Feusette – zastępca kierownika Kliniki Kardiologii USK w Opolu, dr hab. Beata Łabuz-Roszak – kierownik Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz pan Andrzej Balcerek – wieloletni prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZCW Górażdże S.A.

Fundacja Prosto z Serca chce w możliwie najszerszym zakresie wspomagać walkę z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pomimo znacznego rozwoju medycyny, choroby układu krążenia stanowią nadal przyczynę większości zgonów w populacji naszego kraju. Nie inaczej jest w naszym regionie. Na choroby układu krążenia choruje co raz więcej Opolan. Coraz młodsi mieszkańcy Opolszczyzny doznają udaru mózgu i zawału serca. Tylko walka z wszystkimi czynnikami ryzyka miażdżycy, głównej przyczyny chorób sercowo-naczyniowych, na wszystkich możliwych polach, pozwoli w przyszłości ograniczyć rozprzestrzenienie się chorób układu krążenia. A mówiąc prościej pozwoli na to, aby Opolanie żyli dłużej w lepszym komforcie życia.

Aby osiągnąć ten cel potrzeba stworzenia prozdrowotnej koalicji na rzecz zdrowia Opolszczyzny, złożonej z lekarzy, naukowców, ludzi businessu i wszystkich tych, którym zdrowie mieszkańców naszego regionu leży na sercu.

Skip to content