Przejdź do treści

ONCODAY – Warsztaty Onkologiczne 2024

Otrzymaliśmy dofinansowanie w konkursie na „Mały grant”- ofercie na realizację zadań publicznych.

Projekt skierowany jest do 130 studentów Uniwersytetu Opolskiego.
Cel wydarzenia:
• Wzrost świadomości przyszłych lekarzy na temat profilaktyki chorób onkologicznych oraz umiejętności ich wczesnego
wykrycia i możliwości leczenia.
• Zwrócenie uwagi na czerwone flagi, czyli symptomy wskazujące na konieczność dalszej diagnostyki.
• Praktyczne nauka badania piersi, zmian skórnych, wykonania badania per rectum.
• Ćwiczenie umiejętności miękkich oraz rozmowy z pacjentem onkologicznym.
• Dla przyszłych chirurgów: umiejętność wykonania biopsji gruboigłowej pod kontrolą USG.
• Dla miłośników anatomii i studentów młodszych lat: powtórka z anatomii oraz anatomia chirurgiczna w chorobach
onkologicznych.
• Dla przedstawicielek kampanii: nauka praktycznego badania piersi, aby mogły szerzyć tę wiedzę wśród mieszkańców.
Serdecznie dziękujemy!

Skip to content