Przejdź do treści

dr nauk med. Piotr Feusette, prezes fundacji

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1992 -1996 pracował w Oddziale Kardiologicznym i Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu, gdzie w roku 1996 uzyskał I stopień specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych i tytuł doktora nauk medycznych. W Oddziale Kardiologii Wojewódzkiego Centrum Medycznego w Opolu (obecnie w Klinice Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu) pracuje od początku jego powstania tj. od roku 1996. W 1999 r., pod kierunkiem dra Władysława Pluty, uzyskał II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych, a w roku 2004 tytuł specjalisty kardiologa. W latach 2008-2014 pełnił funkcję zastępcy ordynatora oddziału. Po przejściu dra Pluty na emeryturę, w grudniu 2014 r., został pełniącym obowiązki, a od 1 czerwca 2015 r. ordynatorem Oddziału Kardiologii WCM w Opolu. Funkcję ordynatora pełnił do kwietnia 2018 r. Po przekształceniu Oddziału Kardiologii WCM w Klinikę Kardiologii USK, Piotr Feusette jest od kwietnia 2018 r. I zastępcą jej kierownika. Od 1 października 2018 r. jest również pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Nauk Medycznych Uniwersytetu Opolskiego w stopniu adiunkta. Podczas pracy w Oddziale Kardiologii WCM w latach 1996-2017, jako badacz, koordynator badań i jako główny badacz prowadził ponad 20 badań klinicznych. W latach 2007-2011 był przewodniczącym Oddziału Opolskiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Zainteresowania naukowe dr Feusette’a koncentrują się na trzech tematach: leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, nadciśnieniu tętniczym i problematyce zatorowości płucnej. Od 1994 r wykonuje zabiegi angioplastyki wieńcowej, od 1999 r pełniąc samodzielny dyżur hemodynamiczny. Posiada certyfikat samodzielnego operatora nadany przez AISN PTK. W 2011 r. ukończył w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu studia podyplomowe z zarządzania w ochronie zdrowia.

Jest autorem i współautorem 15 publikacji naukowych o łącznym Impact Factorze 31,707, 14 doniesień zjazdowych a jego indeks cytowań Hirscha wynosi 2. Od ponad 7 lat jest przewodniczącym Komitetu Terapeutycznego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Aktualnie uczestniczy w przygotowaniu programu „ Opole Heart Study” i jest członkiem zespołu przygotowującego projekty Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych UO.

Skip to content