Przejdź do treści

Prośba o wsparcie

         

Szanowni Państwo!

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o wsparcie w realizacji szczytnego celu, jakim jest pomoc w rozwijaniu się naszej działalności.

Fundacja Prosto z Serca powstała w Opolu w listopadzie 2018 r., z inicjatywy środowiska akademicko-lekarskiego, związanego z Kierunkiem Lekarskim Uniwersytetu Opolskiego.

Członkami założycielami fundacji są: prof. dr hab. Wiesława Piątkowska- Stepaniak, wieloletnia prorektor Uniwersytetu Opolskiego, współtwórca medycyny na UO, dr hab. Marek Gierlotka, prof. UO – kierownik Kliniki Kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu, dr n. med. Piotr Feusette – zastępca kierownika Kliniki Kardiologii USK w Opolu, dr hab. Beata Łabuz-Roszak – kierownik Oddziału Neurologii w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Neuropsychiatrycznym w Opolu oraz pan Andrzej Balcerek – wieloletni prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZCW Górażdże S.A.

Fundacja Prosto z Serca chce w możliwie najszerszym zakresie wspomagać walkę z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pomimo znacznego rozwoju medycyny, choroby układu krążenia stanowią nadal przyczynę większości zgonów w populacji naszego kraju. Nie inaczej jest w naszym regionie. Na choroby układu krążenia choruje co raz więcej Opolan. Coraz młodsi mieszkańcy Opolszczyzny doznają udaru mózgu i zawału serca. Tylko walka z wszystkimi czynnikami ryzyka miażdżycy, głównej przyczyny chorób sercowo-naczyniowych, na wszystkich możliwych polach, pozwoli w przyszłości ograniczyć rozprzestrzenienie się chorób układu krążenia. A mówiąc prościej pozwoli na to, aby Opolanie żyli dłużej w lepszym komforcie życia.

Aby osiągnąć ten cel potrzeba stworzenia prozdrowotnej koalicji na rzecz zdrowia Opolszczyzny, złożonej z lekarzy, naukowców, ludzi businessu i wszystkich tych, którym zdrowie mieszkańców naszego regionu leży na sercu.

W zamian za okazane wsparcie możemy zaoferować umieszczenie nazwy Państwa firmy :

− jako Sponsora na tablicy informacyjnej w siedzibie Fundacji oraz we współpracujących z Fundacją instytucjami,

− wpisie na naszą stronę internetową (nazwisko/logo) w zakładce Nasi Przyjaciele Sponsorzy,

− podziękowaniu wygłoszonym w trakcie uroczystości obchodzonych w Fundacji.

Oferujemy również możliwość wykorzystania logo Państwa Firmy jako Sponsora podczas akcji plenerowych oraz innych, podejmowanych w trakcie całego roku. Jesteśmy otwarci także na zaproponowane przez Państwa sposoby promocji.

Szanowni Państwo!

Możecie skorzystać z okazji i już dziś włączyć się w naszą inicjatywę. W jej realizację wkładamy własne siły i środki, lecz ze względu na potrzebę wsparcia większej liczby uczestników gorąco liczymy na Państwa pomoc, wierząc, że dla Państwa będzie to wspaniała promocja i reklama.

Na co przeznaczamy pozyskane dotację, jakie działania wspieramy:

– Szerzenie prozdrowotnej wiedzy wśród możliwie szerokiego grona odbiorców

– Prowadzenie przesiewowych badań profilaktycznych

– Informowanie społeczeństwa o współczesnych metodach leczenia zawału serca i udaru mózgu

– Pomoc merytoryczną i finansową w realizacji badań naukowych w zakresie kardiologii i neurologii

-Umożliwienie młodym lekarzom rozwoju zawodowego poprzez staże w

renomowanych ośrodkach kardiologicznych i neurologicznych w kraju i za granicą

Wierzymy że udzielone przez Państwa wsparcie finansowe umożliwi zrealizowanie zamierzonych inicjatyw i będzie wkładem w rozwój i przyszłość naszych podopiecznych.

Bliższe informacje na temat Fundacji można uzyskać pod numerem tel.793035131, jak również na stronie internetowej https://prostozserca.org/misja/. Wszelkie pytania można kierować również na adres mailowy fundacja@prostozserca.org.

Pokładając nadzieję na Państwa przychylną reakcję na nasz apel, podajemy nr konta, na które można dokonywać wpłaty:

ING Bank Śląski SA 54 1050 1504 1000 0090 3178 5307

Skip to content