Przejdź do treści

inż. Andrzej Balcerek

W latach 1991-2015 – Dyrektor Generalny, Prezes Zarządu Górażdże Cement S.A. (od momentu przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną), a od 2015 r. członek Rady Nadzorczej Górażdże Cement S.A.

Wśród wielu dokonań inż. Balcerka można wymienić m.in. przekształcenie Przedsiębiorstwa Państwowego Zakładów Cementowo Wapienniczych Górażdże w Spółkę Skarbu Państwa, prywatyzację kapitałową z udziałem kapitału zagranicznego CBR Belgia ZCW Górażdże S.A., a także fuzję spółek akcyjnych Cementowni Strzelce Op. S.A. i ZCW Górażdże S.A. w Spółkę Górażdże Cement S.A., którą to następnie zrestrukturyzował i wprowadził na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych. Zajmował się też akwizycjami na rynku polskim i ukraińskim, tworząc Grupę Kapitałową Heidelberg Ukraine.

Członek Rady Głównej Business Centre Club, członek polskiego Stowarzyszenia Producentów Cementu (do roku 2015 członek Zarządu Stowarzyszenia), w latach 2000-2015 członek Zarządu Regionu Europa Środkowa w międzynarodowym koncernie cementowym HeidelbergCement, w latach 1994-2015 zarządzający Grupą Górażdże, będącą liderem w produkcji cementu, betonu i kruszyw, skupiającą następujące spółki: Górażdże Cement, Górażdże Beton i Górażdże Kruszywa,

do 2015 roku członek Zarządu CEMBUREAU – Europejskiego Stowarzyszenie Producentów Cementu z siedzibą w Brukseli, Belgia, w latach 1996-2001 Kanclerz Opolskiej Loży Business Centre Club.

Laureat wielu nagród i wyróżnień: Złota Statuetka i tytuł Lidera Polskiego Biznesu przyznawana przez BCC, sześć diamentów do Złotej Statuetki (lata 1993-2004) za utrzymanie wysokiej pozycji spółki na rynku, Złoty Laur w kategorii managerów i liderów społeczno-gospodarczych przyznany przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach w konkursie „Laury Umiejętności i Kompetencji 98”, laureat nagrody „Przedsiębiorca Dzieciom” przyznawanej przez Lożę Opolską BCC, Eurolider 2003 – tytuł przyznany przez magazyn „Rynki Zagraniczne”.

Z wykształcenia inżynier budownictwa, absolwent Politechniki Opolskiej oraz podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania na Uniwersytecie Wrocławskim i Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń oraz staży managerskich, m.in. organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Doskonalenia Managerów (IMD) w Lozannie. Posiadacz Certyfikatu International Coaching Community.

Skip to content