Przejdź do treści

Założyciele fundacji

prof. dr hab. Wiesława Piątkowska-Stepaniak

Pracownik naukowy Uniwersytetu Opolskiego, kierownik katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UO. Prorektor UO (2012-2019), przez 7 lat dyrektor Instytutu Politologii UO, przez 12 lat senator UO. Zasłużony Obywatel Miasta Opola, członek Kapituły Izby Gospodarczej. Honorowy profesor Uniwersytetu Służb Podatkowych w Irpiniu, Ukraina. Współtwórca m.in. Centrum Partnerstwa Wschodniego oraz medycyny na Uniwersytecie Opolskim.

dr hab. n. med. Marek Gierlotka, prof. UO, FESC

Kierownik Kliniki i Oddziału Kardiologii Uniwersytetu Opolskiego w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Konsultant wojewódzki w dziedzinie kardiologii. Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Członek Zarządu i współprzewodniczący Research and Science Section of Acute Cardiovascular Care Association Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

dr nauk med. Piotr Feusette, prezes fundacji

I zastępca Kierownika Kliniki i Oddziału Kardiologii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu. Przewodniczący Komitetu Terapeutycznego USK. Uczestniczy w przygotowaniu programu „ Opole Heart Study”. Członek zespołu przygotowującego projekty Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych UO. Koordynator i główny badacz ponad 20 badań klinicznych. Autor i współautor 15 publikacji z łącznym Impact Factor 31,707, 14 doniesień zjazdowych, a jego indeks cytowań Hirscha wynosi 2.

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak

Kierownik Oddziału Neurologii i Oddziału Udarowego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Jadwigi w Opolu. Konsultant wojewódzki w dziedzinie neurologii. Przewodnicząca Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego oraz Oddziału Śląskiego Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

inż. Andrzej Balcerek

W latach 1991-2015 dyrektor generalny oraz prezes zarządu Górażdże Cement S.A., obecnie członek rady nadzorczej spółki. Członek Rady Głównej Business Centre Club. Laureat wielu nagród biznesowych, m.in. Złotej Statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu przyznawanej przez BCC, Złotego Lauru w kategorii managerów i liderów społeczno-gospodarczych przyznawanego przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach, nagrody Przedsiębiorca Dzieciom, przyznawanej przez Lożę Opolską BCC.

Skip to content