Przejdź do treści

Szkolimy medyków!

Zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa oraz ze środków budżetu Województwa Opolskiego

Ruszyła druga edycja Europejskiego Budżetu Obywatelskiego, w którym nasza fundacja otrzymała możliwość realizacji projektu: „Diagnostyka USG narządów jamy brzusznej. Kurs praktyczny” dla przyszłych lekarzy. Łączna wartość projektu to niemal 280 tysięcy pozwalające na przeszkolenie 80 medyków!

Do realizacji wybrano zadania zgłoszone przez organizacje pozarządowe, które uzyskały największą sumę punktów z oceny merytorycznej i głosowania mieszkańców. Dziękujemy za każdy oddany głos! Niebawem ruszy rekrutacja, a my zachęcamy do zapoznania się z projektem:

Szczegóły projektu:

Kurs ma na celu praktyczną naukę technik badania ultrasonograficznego, ocenę prawidłowego obrazu USG ciała ludzkiego i możliwych zmian patologicznych. Uczestnikami kursu będą studenci ostatnich lat studiów Wydziału Lekarskiego, które to studia z racji ograniczeń czasowych oferują niewielką ilość zajęć praktycznych pozwalających przyszłym lekarzom na doskonalenie umiejętności diagnostycznych. Badanie ultrasonograficzne jest coraz częściej uznawane za badanie pierwszorzędowe, w wielu sytuacjach lepsze i bardziej precyzyjne niż badania rentgenowskie czy mammograficzne i pozwala na postawienie szybkiej i dokładnej diagnozy. Umiejętność obrazowania z wykorzystaniem ultrasonografii jest bardzo cenną umiejętnością ogólnomedyczną każdego lekarza. Dzięki realizacji zadania studenci medycyny zdobędą kompetencje, które znacząco poprawią ich umiejętności diagnostyczne, co wpłynie bezpośrednio na lepszą opiekę nad pacjentem.

Etap I realizacji zadania:

Przygotowanie przed kursem praktycznym: każdy uczestnik na min. 4 tygodnie przed rozpoczęciem kursu praktycznego otrzyma podręcznik z podstawami diagnostyki ultrasonograficznej dla studentów medycyny z zaleceniem zapoznania się z jego treścią. W siedzibie fundacji „Prosto z serca” zostaną przeprowadzone wykłady z zakresu podstaw ultrasonografii opracowane przez eksperta – lekarza specjalistę współpracującego z fundacja „Prosto z serca” (Opole-Krakowska 9). Na zakończenie pierwszego etapu uczestniczy zostaną poproszeni o wypełnienie testu mającego na celu ocenę poziomu wiedzy wyjściowej kandydatów.

Etap II

Kurs USG jamy brzusznej o intensywnym charakterze (40 godzin – anatomia oraz fizjologia narządowa, patofizjologia, technika badania, triki, obrazy prawidłowe i  patologiczne) nastawiony na część praktyczną, podczas której uczestnicy będą badać pacjentów pod okiem lekarzy konsultantów. Szkolenie praktyczne prowadzone przez zespół ekspertów odbywać się będzie w formie stacjonarnej w małych grupach Uczestników z zachowaniem warunków bezpieczeństwa epidemiologicznego. Bloki tematyczne dotyczące badania poszczególnych narządów oraz ich najczęstszych patologii obejmować będą i pozwolą na zdobycie kompetencji w zakresie:

1. Poznanie zasad fizyki i właściwości ultradźwięków oraz działania aparatu ultrasonograficznego z uwzględnieniem jego najważniejszych funkcji; rodzajów głowic, projekcji i metod obrazowania, sposób wykonania pomiarów.

2. Poznanie diagnostyki chorób miąższu wątroby i dróg żółciowych (anatomia i topografia wątroby i dróg żółciowych, zmiany ogniskowe, torbiele, obrazowanie naczyń tętniczych i żylnych wątroby; Wybrane patologie wątroby i dróg żółciowych – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak m.in. ostre zapalenie wątroby, przewlekłe zapalenie wątroby, marskość wątroby – studium przypadków).

3. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej chorób śledziony i trzustki (anatomia i topografia trzustki, śledziony i wybranych naczyń – aorty brzusznej, żyły głównej dolnej, naczyń nerkowych, krezkowych, śledzionowych, pnia trzewnego i jego odgałęzień; Metody prawidłowego badania ultrasonograficznego trzustki, śledziony i aorty; Wybrane patologie trzustki, śledziony i aorty brzusznej – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak zapalenie trzustki, torbiele, tętniak aorty brzusznej i tętnic biodrowych – studium przypadków).

4. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej nerek i pęcherza moczowego (anatomia i topografia nerek, pęcherza moczowego i prostaty; Obrazowanie unaczynienia nerkowego, wybrane patologie układu moczowego – metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich jak: nowotwory złośliwe i łagodne układu moczowego, torbiel prosta i złożona nerki, kamica układu moczowego – studium przypadków).

5. Poznanie diagnostyki ultrasonograficznej żołądka i jelit oraz diagnostyki ultrasonograficznej ostrego brzucha (nadciśnienie wrotne, usg dużych naczyń jamy brzusznej, zmiany ściany jelit, rozpoznawanie zmian pourazowych; Wybrane patologie i metody ich prawidłowej diagnostyki z uwzględnieniem rozpoznań różnicowych takich – studium przypadków).

Cel edukacyjny

przygotowanie uczestnika do samodzielnej diagnostyki ultrasonograficznej narządów jamy brzusznej oraz wstępnej oceny ultrasonograficznej podstawowych patologii napotykanych w codziennej praktyce lekarza.

Skip to content